În conformitate cu Regulamentului General Pentru Protectia Datelor Personale  EU 679/2016, în derularea activităţii, Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila, în calitate de operator, se obligă să respecte întocmai prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice în calitate de persoane vizate, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Totodată, beneficiarul prezentei activităţi, în calitate de persoană vizată, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în conformitate  cu prevederile legale în domeniu, doar pentru organizarea şi desfăşurarea „ŞCOLII DE VARĂ, ediţia a III-a, 2021” în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021.

.
Se va completa doar dacă diferă de titular.
Se va completa doar dacă diferă de titular.

Formular de înscriere pentru cursurile gratuite din cadrul Şcolii de vară 2021 (28 iunie – 16 iulie 2021)