Anunţ publicitar privind achiziţia publică directă a Serviciilor de Proiectare Tehnică și Detalii de Execuție pentru sediul Şcolii

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila a publicat în data de 09.05.2022, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, anunţul publicitar cu numărul ADV1290430 privind achiziţia publică directă a Serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul

Anunţ publicitar privind achiziţia publică directă a Serviciilor de Proiectare Tehnică și Detalii de Execuție pentru sediul Şcolii

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila a publicat în data de 24.03.2022, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, anunţul publicitar cu numărul ADV1279983 privind achiziţia publică directă a Serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul