Durata cursului: 3 ani

Se va forma clasă numai în situaţia în care se vor înscrie un minim de 8 elevi.