Durata cursului: 5 ani

Clasa prof. Laura Vioara Vermeşan

Educaţie şi formare
– Facultatea de muzică Timişoara, Colegiul pegagogic de 3 ani,
specializarea muzică, 1969

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1969-2004, profesor de muzică nivel gimnazial
– 2004-2005, profesor de pian la Liceu de Arte „Hariclea Darclée”
– din 2004, profesor de pian la Şcoala Populară de Arte
şi Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute în domeniul specializării 
– Începând cu anul 2004 a obţinut cu elevii numeroase premii la concursuri judeţene
şi interjudeţene


Clasa prof. Marilena-Viorica Niculescu

Educaţie şi formare 
– Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, anul absolvirii 1972
– Master în administraţia publică la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, anul absolvirii 2005
Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1972-1977, profesor liceu si şcoală generală
– 1977-2001 şi din 2005, profesor de istoria muzicii şi de pian la Liceul de Arte „Hariclea Darclée ” Brăila
– 1992-1999, director adjunct la Liceul de Arte „Hariclea Darclée ” Brăila
– 1993-1998, profesor metodist la CCD Brăila
– 1997-1998, lector la Univesitatea Populară  „Edmond Nicolau”  Brăila
– 1999-2001, lector Colegiul de Institutori al Univesităţii  „Petre Andrei” Iaşi
– din 2015, profesor de pian la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” Brăila
– o bogată activitate în domenile didactic, pedagogic, cultură, Radio-TV recunoscută prin diplome de excelenţă şi de onoare primite  
Rezultate obţinute în domeniul specializării 
– 
o bogată activitate cu rezultate deosebite  în domenile didactic, pedagogic, cultural, radio şi televiziune recunoscută prin numeroasele diplome de excelenţă şi de onoare primite;
– elevii pregătiţi au participat la concursuri regionale şi naţionale şi au obţinut numeroase premii

Clasa prof. Raluca Daniela Ciucă

Educaţie şi formare
– Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea muzică , specializarea pedagogie
muzicală, 2006
– Master în arta muzicală, 2008

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1995-2017, profesor de pian la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila
– Din 2002, profesor de pian la Şcoala Populară de Arte
si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– din 2002 elevii pregătiţi au obţinut numeroase premii la concursuri judeţen, interjudeţene
şi naţionale


Clasa prof. Leonarda Gheţ

Educaţie şi formare
– Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu”, Facultatea de compoziţie şi muzicologie,
specializarea profesori de muzică, 1972

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1969-1972, membră în Corul Madrigal
– din 1975, profesor de pian la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”  Brăila
– din 2000, membră şi solistă a Corului de cameră Camerata
– din 2015 profesor de pian  la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” 
 Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– din 2015 elevii pregătiţi au participat la numeroase concursuri obţinând mai multe premii şi menţiuni

Clasa prof. Geanina Onodi

Educaţie şi formare 
– Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”, specializarea pian principal, 2004  
– Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Relaţii Economice Internaţionale, 2008 

Experienţa profesională în domeniul specializării  
– 2004-2005, profesor de pian la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”
– din 2017 profesor la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– elevii pregătiţi au participat la concursuri regionale şi naţionale şi au obţinut numeroase premii