Durata cursului: 5 ani

Clasa prof. Laura Vioara Vermeşan

Educaţie şi formare
– Facultatea de muzică Timişoara, Colegiul pegagogic de 3 ani,
specializarea muzică, 1969

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1969-2004, profesor de muzică nivel gimnazial
– 2004-2005, profesor de pian la Liceu de Arte „Hariclea Darclée”
– din 2004, profesor de pian la Şcoala Populară de Arte
şi Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute în domeniul specializării 
– Începând cu anul 2004 a obţinut cu elevii numeroase premii la concursuri judeţene
şi interjudeţene


Clasa prof. Raluca Daniela Ciucă

Educaţie şi formare
– Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea muzică , specializarea Pedagogie muzicală, 2006
– Master în arta muzicală, 2008

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1995 – prezent, profesor de pian la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila
– 2020 – prezent, şef de catedră pian la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila
– 1995 – prezent profesor de pian la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– din 2002 elevii pregătiţi au obţinut numeroase premii la concursuri judeţen, interjudeţene
şi naţionale


Clasa prof. Ştefan Lupu

Educaţie şi formare
– Academia de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Facultatea de muzică, specializarea Muzică (vocală şi instrumentală)
– Universitatea “Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management-Marketing în Afaceri Economice Brăila,
masterat în administraţie şi servicii publice

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1982 – prezent, profesor şi metodist de educaţie muzicală specializată – muzică instrumentală (pian, vioară, violă), ansamblu coral, ansamblu instrumental-orchestră, teorie şi solfegiu, istoria muzicii universale şi româneşti la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila
– 1980-1982 – profesor de educaţie muzicală generală la Şcoala generală nr. 24 Brăila
– 2021 – profesor de pian şi vioară la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila
– membru al cvartetului “Pro Musica” Brăila
– dirijor al Corului mixt “Trison” al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute în domeniul specializării 
– elevii pregătiţi au obţinut numeroase premii la concursuri judeţen, interjudeţene şi naţionale