Durata cursului: 3 ani

Clasa prof. Nela Constantinescu


Educaţie şi formare

– Conservatorul „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Muzică şi Arte Plasice, specializarea pictură şi restaurare, anul absolvirii 1989
– Membră a Uniunii Artiştilor Plastici filiala Brăila din 2004

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1989-2004, profesor de arte plastice nivel liceal
– 2004-2012, profesor de pictură la Palatul Copiilor Brăila
– din 2012, profesor de arte vizuale la Liceul de Arte
– din 2014, profesor la pictură la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– din 1995 a participat la numeroase expoziţii de pictură personale şi de grup
– din 2006 a paricipat la mai multe tabere de creaţie naţionale şi internaţionale
– din 2014 elevii pregătiţi au participat la concursuri regionale şi naţionale şi au obţinut numeroase premii