Durata cursului: 3 ani

Clasa prof. Nela Constantinescu

Educaţie şi formare
– Conservatorul „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Muzică şi Arte Plasice, specializarea pictură şi restaurare, anul absolvirii 1989
– Membră a Uniunii Artiştilor Plastici filiala Brăila din 2004

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1989-2004, profesor de arte plastice nivel liceal
– 2004-2012, profesor de pictură la Palatul Copiilor Brăila
– Din 2012, profesor de arte vizuale la Liceul de Arte
– Din 2014, profesor la pictură la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– Din 1995 a participat la numeroase expoziţii de pictură personale şi de grup
– Din 2006 a paricipat la mai multe tabere de creaţie naţionale şi internaţionaleÂ
– Din 2014 a obţinut numeroase premii şi diplome de merit la diferite concursuri la care a participat