Durata cursului: 3 ani

Clasa prof. Mariana Iordache

Educaţie şi formare
– Conservatorul de Muzică „G. Dima” Cluj, Facultatea instrumente şi canto, specializarea canto, 1974

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1992-1995, profesor de canto la Liceu de Arte „Hariclea Darclée”
– Din 1974  profesor de canto la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– 1981-2000, a desfăşurat activităţi de îndrumare şi coordonare aristică pentru solişti individuali şi formaţii în vederea participării la numeroase concursuri la nivel naţional, interjudeţean şi judeţean
– 1982-1994, a coordonat şi efectuat regia artistică pentru diferite spectacole la nivel naţional şi judeţean
– 1986-2016, participă ca membru în juriu de specialitate la numeoase concursuri la nivel naţional, interjudeţean şi judeţean
– 2010-2011 şi 2016, director artistic al Concursului Naţional de Muzică Uşoară „Armoniile Dunării” Brăila

Clasa prof. Gabriela Vizuroiu

Educaţie şi formare
– Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, profil canto muzică uşoară, 2003
– Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Arte, specializarea pedagogie muzicală, 2014

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 2005-2006, profesor de educaţie muzicală nivel gimnazial
– 2005-2014, solist vocal de muzică uşoară
– 2016-2017, profesor de canto muzică uşoară la Scoala muzicală „Consmusic” Brăila
– Din 2015, profesor de canto muzică uşoară la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– 2001-2004, o obţinut mai multe premii naţionale şi internaţionale, precum locul I la Festivalul Mini-Mega Star, 2004

Clasa prof. Ana-Maria Baciu

Educaţie şi formare

– Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Muzică, specializarea pedagogie muzicală, 2008

– Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Colegiul de Institutori, specializarea institutori muzică, 2004

Experienţa profesională în domeniul specializării

– 2004-2014, profesor de muzică nivel gimnazial

– Din 2013 profesor de canto muzică uşoară la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Clasa prof. Marian Stoian

Educaţie şi formare
– Colegiul de Institutori din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, profil Sociopsihopedagogie, specializarea Institutori Muzică, 2004;
– Facultatea de Teologie Ortodoxă, a Universităţii din Piteşti, titlul de Licenţiat în Muzică, domeniul Muzică, programul de studii Pedagogie Muzicală, 2014;
– Program de conversie profesională în Pedagogie Muzicală Instrumentală, în domeniul Muzică, program de studii Pedagogie Muzicală, 2018;
– Studii universitare de masterat, în domeniul Muzică, program de studii Educaţie, Muzicală Contemporană, 2018;
– Programul de formare psihopedagogică la Universitatea din Piteşti, 2017;
– Şcoala Populară de Arte Brăila, specializarea Chitară, 1992.

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1992-1999, profesor de educaţie muzicală nivel gimnazial;
– 2002-2005, profesor de chitară  la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila;
– 2005-2009, instrumentist la Teatrul „Alexandru Davila” Piteşti;
– 2009-2012, instrumentist la „Drum Music Agency”;
–  2012-2018, profesor de educaţie muzicală nivel gimnazial;
– din 2018, profesor de canto muzică uşoară şi populară  la Palatul Copiilor Brăila şi Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila.

Rezultate obţinute în domeniul specializării
– 2002-2005 şi din 2018, cu elevii pregătiţi o obţinut mai multe premii la concursuri naţionale.