(RE)ÎNSCRIEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024

Detalii se pot obţine şi pe e-mail vespasianlungu@yahoo.com sau la telefoanele 0239/612104 sau 0770/492028.

REÎNSCRIEREA – TOATE DISCIPLINELE (anii II, III, IV, V sau specializare):

LA SEDIUL ŞCOLII – prin completarea documentelor de reînscriere la Biroul de specialitate din cadrul Şcolii.
Plata primei rate din taxa de studii aferentă anului şcolar 2023-2024 se va face la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de (re)înscriere.

ÎNSCRIEREA în ANUL I:

* Pentru DISCIPLINE CU PREDARE INDIVIDUALĂ şi ANSAMBLU CORAL:
LA SEDIUL ŞCOLII:
– prin completarea Fişei de testare a aptitudinilor la Biroul de specialitate din cadrul Şcolii;
– după finalizarea procesului de reînscriere a elevilor din anii II, III, IV, V sau specializare şi a procesului de testare a aptitudinilor, urmat de înştiinţarea telefonică de către reprezentantul instituţiei, cei care au depus Fişa de testare şi au fost declaraţi admişi vor completa la sediul Şcolii şi celelalte documente.

* Pentru DISCIPLINE CU PREDARE COLECTIVĂ (grafică, pictură, fotografie, actorie, dans popular, design vestimentar etc.):
LA SEDIUL ŞCOLII:
– prin completarea Fişei de înscriere la Biroul de specialitate din cadrul Şcolii;
– după finalizarea procesului de reînscriere a elevilor din anii II, III, IV, V sau specializare şi înştiinţarea telefonică de către reprezentantul instituţiei, cei care au depus Fişa de înscriere vor completa la sediul Şcolii şi celelalte documente.

Documente necesare la înscriere/reînscriere:

  • fişa de înscriere si Contractul de studii (completate la sediul Şcolii);
  • copie B.I./C.I. titular de contract / cursant;
  • copie certificat de nastere cursant minor.

Plata primei rate din taxa de studii aferentă anului şcolar 2023-2024 se va face la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de (re)înscriere.
Detalii despre oferta educaţională, pe secţii şi discipline se pot obţine aici.
Informaţiile detaliate despre TAXE se regăsesc aici. Conform prevederilor contractuale, plata taxei de studii se poate face DOAR ÎN RATE.

Detalii se pot obţine şi pe e-mail vespasianlungu@yahoo.com sau la telefoanele 0239/612104 sau 0770/492028.