În anul şcolar 2022-2023, activităţile didactice din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila
se vor desfăşura normal, în sistem “faţă-în-faţă”.

Locurile sunt limitate şi se completează în ordinea înscrierii, prioritate având cursanţii pentru reînscriere
în anii II, III, IV, V sau specializare.

REÎNSCRIEREA – TOATE DISCIPLINELE (anii II, III, IV, V sau specializare):

ONLINE – prin descărcarea, completarea electronică şi transmiterea pe email vespasianlungu@yahoo.com a documentelor:
Fişa de reînscriere (disponibilă aici);
Contractul de studii (disponibil aici);
Certificat de naştere / Carte de identitate (scan/foto) – pentru titularul de contract şi/sau cursant(ă);
Dovada plăţii primei rate din taxa de studii în contul menţionat mai jos.
LA SEDIUL ŞCOLII – prin completarea documentelor de reînscriere la Biroul de specialitate din cadrul Şcolii sau prin prezentarea cu cele de mai sus deja completate.
Modalităţi de plată a ratelor din taxa de studii:
– în contul bancar RO82TREZ15121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, CUI/CIF 5217567, cu menţionarea numelui titularului de contract şi a cursantului/ei, dacă nu a împlinit încă 18 ani; în acest caz, înscrierea se va face în momentul confirmării plăţii prin extrasul de cont de la Trezorerie;
– la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de mai sus (doar pentru prima rată).

ÎNSCRIEREA în ANUL I:
* Pentru DISCIPLINE CU PREDARE COLECTIVĂ (grafică, pictură, design vestimentar, fotografie, actorie, dans popular etc.):

LA SEDIUL ŞCOLII – prin prezentarea cu Fişa de înscriere (disponibilă aici) deja completată sau prin completarea acesteia la Biroul de specialitate din cadrul Şcolii.
După finalizarea procesului de reînscriere a elevilor din anii II, III, IV, V sau specializare şi înştiinţarea telefonică de către reprezentantul instituţiei, cei care au depus fişa de înscriere vor completa la sediul Şcolii şi celelalte documente sau se vor prezenta cu acestea deja completate:
Contractul de studii (disponibil aici);
Informare privind protecţia datelor cu caracter personal (disponibilă aici);
Copie certificat de naştere / Carte de identitate – pentru titularul de contract şi/sau cursant(ă).

* Pentru DISCIPLINE CU PREDARE INDIVIDUALĂ şi ANSAMBLU CORAL:

LA SEDIUL ŞCOLII – prin prezentarea Fişei de testare a aptitudinilor (disponibilă aici) deja completată sau prin completarea sa la Biroul de specialitate din cadrul Şcolii.
După finalizarea procesului de testare a aptitudinilor şi înştiinţarea telefonică de către reprezentantul instituţiei, cei care au depus fişa de testare vor completa la sediul Şcolii şi celelalte documente sau se vor prezenta cu acestea deja completate:
Contractul de studii (disponibil aici);
Informare privind protecţia datelor cu caracter personal (disponibilă aici);
Copie certificat de naştere / Carte de identitate – pentru titularul de contract şi/sau cursant(ă).
Modalităţi de plată a ratelor din taxa de studii:
– la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de mai sus (doar pentru prima rată);
– în contul bancar RO82TREZ15121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, CUI/CIF 5217567, cu menţionarea numelui titularului de contract şi a cursantului/ei, dacă nu a împlinit încă 18 ani – NUMAI DUPĂ DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE MENŢIONATE MAI SUS (doar pentru prima rată).

Detalii despre oferta educaţională, pe secţii şi discipline se pot obţine aici.
Informaţiile detaliate despre TAXE se regăsesc aici.
Conform prevederilor contractuale, plata taxei de studii se poate face DOAR ÎN RATE.

!!! IMPORTANT !!!

  • Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila deţine Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 13/09.07.2020, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila.