În anul şcolar 2021-2022, activităţile didactice din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila se vor desfăşura normal, în sistem “faţă-în-faţă”, dacă situaţia epidemiologică nu se va înrăutăţi, iar reglementările legale nu vor avea caracter restricţionist.
Locurile sunt limitate şi se completează în ordinea înscrierii, prioritate având cursanţii pentru reînscriere în anii II, III, IV, V sau specializare.

REÎNSCRIEREA – TOATE DISCIPLINELE (anii II, III, IV, V sau specializare):
LA SEDIUL ŞCOLII
– prin prezentarea următoarelor documente deja completate sau prin completarea acestora direct
la Biroul de (re)înscrieri:
Fişa de reînscriere (disponibilă aici);
Contractul de studii (disponibil aici);
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibilă aici);
Copie BI/CI titular de contract – părinte/tutore/cursant(ă) cu vârsta peste 18 ani;
Copie certificat de naştere cursant(ă).
Modalităţi de plată a primei rate din taxa de studii:
– la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de mai sus;
– în contul bancar RO82TREZ15121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, CUI/CIF 5217567, cu menţionarea numelui titularului de contract şi a elevului/ei, dacă nu a împlinit încă 18 ani – NUMAI DUPĂ DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE MENŢIONATE MAI SUS.

ÎNSCRIEREA în anul I – pentru DISCIPLINE CU PREDARE COLECTIVĂ (grafică, pictură, artă decorativă/iconografie, artă fotografică, teatru – actorie, dans popular):
LA SEDIUL ŞCOLII
– prin prezentarea Fişei de înscriere (disponibilă aici) deja completată sau prin completarea sa direct la Biroul de (re)înscrieri.
După finalizarea procesului de reînscriere a elevilor din anii II, III, IV, V sau specializare şi înştiinţarea telefonică de către reprezentantul instituţiei, cei care au depus fişa de înscriere vor completa la sediul Şcolii şi celelalte documente sau se vor prezenta cu acestea deja completate:
Contractul de studii (disponibil aici);
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibilă aici);
Copie BI/CI titular de contract – părinte/tutore/cursant(ă) cu vârsta peste 18 ani;
Copie certificat de naştere cursant(ă).
Modalităţi de plată a primei rate din taxa de studii:
– la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de mai sus;
– în contul bancar RO82TREZ15121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, CUI/CIF 5217567, cu menţionarea numelui titularului de contract şi a cursantului(ei), dacă nu a împlinit încă 18 ani – NUMAI DUPĂ DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE MENŢIONATE MAI SUS.

ÎNSCRIEREA în anul I – pentru DISCIPLINE CU PREDARE INDIVIDUALĂ şi ANSAMBLU CORAL:
LA SEDIUL ŞCOLII
– prin prezentarea Fişei de testare a aptitudinilor (disponibilă aici) deja completată sau prin completarea sa direct la Biroul de (re)înscrieri.
După finalizarea procesului de testare a aptitudinilor şi înştiinţarea telefonică de către reprezentantul instituţiei, cei care au depus fişa de testare vor completa la sediul Şcolii şi celelalte documente sau se vor prezenta cu acestea deja completate:
Contractul de studii (disponibil aici);
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibilă aici);
Copie BI/CI titular de contract – părinte/tutore/cursant(ă) cu vârsta peste 18 ani;
Copie certificat de naştere cursant(ă).
Modalităţi de plată a primei rate din taxa de studii:
– la casieria Şcolii, în momentul depunerii documentelor de mai sus;
– în contul bancar RO82TREZ15121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, CUI/CIF 5217567, cu menţionarea numelui titularului de contract şi a elevului/ei, dacă nu a împlinit încă 18 ani – NUMAI DUPĂ DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE MENŢIONATE MAI SUS.

Detalii despre oferta educaţională, pe secţii şi discipline se pot obţine aici.
Informaţiile detaliate despre TAXE se regăsesc aici.
Conform prevederilor contractuale, plata taxei de studii se poate face DOAR ÎN RATE.

!!! IMPORTANT !!!

  • Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila deţine Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 13/09.07.2020, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, aplică toate măsurile de protecţie sanitară împotriva răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi realizează periodic operaţiuni de dezinfecţie şi dezinsecţie a tuturor spaţiilor, prin intermediul unei firme autorizate.