În anul şcolar 2021-2022, activităţile didactice din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila se vor desfăşura normal, în sistem “faţă-în-faţă”, dacă situaţia epidemiologică nu se va înrăutăţi, iar reglementările legale nu vor avea caracter restricţionist.

Informaţiile actualizate despre înscriere vor fi publicate după data de 16 august 2021.
Candidaţii care doresc să se (re)înscrie pot folosi una dintre următoarele modalităţi:
ONLINE – prin trimiterea următoarelor documente ataşate pe e-mail-ul inscriere@vespasianlungu.ro:
Fişa de (re)înscriere (disponibilă aici) – se completează şi se scanează;
Contractul de studii (disponibil aici) – se completează şi se scanează;
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibilă aici) – se completează şi se scanează;
Copie BI/CI titular de contract – părinte/tutore/cursant(ă) cu vârsta peste 18 ani;
Copie certificat de naştere cursant(ă);
Dovada de achitare a taxei de înscriere şi a primei rate din taxa de studii anuală.
Informaţiile detaliate despre TAXE se regăsesc aici.
Conform prevederilor contractuale, plata taxei de studii se poate face DOAR ÎN RATE.
Contul în care se poate face plata taxei de (re)înscriere şi a primei rate din taxa de studii este: RO82TREZ15121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, CUI/CIF 5217567, cu menţionarea numelui titularului de contract şi a elevului/ei, dacă nu a împlinit încă 18 ani.
SAU
LA SEDIUL ŞCOLII – prin prezentarea următoarelor documente deja completate sau prin completarea acestora la Biroul de înscrieri:
Fişa de (re)înscriere (disponibilă aici);
Contractul de studii completat (disponibil aici);
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibilă aici);
Copie BI/CI titular de contract – părinte/tutore/cursant(ă) cu vârsta peste 18 ani;
Copie certificat de naştere cursant(ă).
La depunerea documentelor de mai sus se achită şi contravaloarea taxei de (re)înscriere şi a primei rate din taxa anuală de studii se achită la casieria Şcolii.
Informaţiile detaliate despre TAXE se regăsesc aici.

!!! IMPORTANT !!!

  • Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila deţine Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 13/09.07.2020, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, aplică toate măsurile de protecţie sanitară împotriva răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi realizează periodic operaţiuni de dezinfecţie şi dezinsecţie a tuturor spaţiilor, prin intermediul unei firme autorizate.
  • La disciplinele din cadrul secţiei MUZICĂ, admiterea pentru anul I de studii se va face numai după promovarea testului de aptitudini (gratuit).
    Înscrierea în vederea susţinerii testului se poate face prin completarea formularului postat AICI sau la sediul instituţiei, datele de susţinere urmând a fi anunţate din timp.
  • Locurile sunt limitate, se completează în ordinea înscrierii, prioritate având elevii pentru reînscriere.

Detalii despre oferta educaţională, pe secţii şi discipline se pot obţine AICI.