Durata cursului: 3 ani

Clasa prof. Cristian Radu

Educaţie şi formare
– Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Arte Plasice, specializarea grafică, 2005
– Master „Investigarea realului prin formă, valoare, culoare şi volum”, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, 2008

Experienţa profesională în domeniul specializării
– din 2006, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
– din 2009, profesor de arte plastice  la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– din 2003 a participat la numeroase expoziţii de grup de nivel naţional şi internaţional
– din 2003 a organizat mai multe expoziţii personale la nivel naţional
– 2007-2014, a participat la mai multe tabere de creaţie la nivel naţional
– are lucrări expuse în colecţii particulare în 8 ţări
– are lucrări deţinute în patrimoniul mai multor muzee de artă din ţară
– elevii pregătiţi au participat la concursuri naţionale şi au obţinut numeroase premii.

Clasa prof. Nela Constantinescu

Educaţie şi formare
– Conservatorul „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Muzică şi Arte Plasice, specializarea pictură şi restaurare, anul absolvirii 1989
– Membră a Uniunii Artiştilor Plastici filiala Brăila din 2004

Experienţa profesională în domeniul specializării
– 1989-2004, profesor de arte plastice nivel liceal
– 2004-2012, profesor de pictură la Palatul Copiilor Brăila
– din 2012, profesor de arte vizuale la Liceul de Arte
– din 2014, profesor la pictură la Şcoala Populară de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  Brăila

Rezultate obţinute  în domeniul specializării
– din 1995 a participat la numeroase expoziţii de pictură personale şi de grup
– din 2006 a paricipat la mai multe tabere de creaţie naţionale şi internaţionale
– din 2014 elevii pregătiţi au participat la concursuri regionale şi naţionale şi au obţinut numeroase premii