Cel de-al patrulea număr al publicaţiei culturale “Casa artelor”, realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila, a fost lansat pe 6 martie 2017.

Evenimentul, organizat cu ocazia Zilei internaţionale a femeii, a fost prefaţat de un spectacol muzical susţinut de Corul mixt “Trison” (coordonat de prof. Marcica Lupu) şi de elevi şi absolvenţi ai Şcolii (coordonaţi de prof. Mariana Iordache), în prezenţa unui numeros public.

O EXCELENTĂ ȘCOALĂ VOCAȚIONALĂ

Aflată la ceas aniversar (născută în urmă cu 65 de ani, ca primă școală de acest gen din țară), instituția brăileană s-a afirmat ca un pol al culturii locale, cu bune prestații recunoscute și pe plan național, beneficiind şi de susţinerea financiară a Consiliului Judeţean Brăila .

Calificarea drept „școală populară” nu trebuie să ne inducă în eroare, procesul didactic neurmărind nivelul accesibilității, ci drumul către desăvârșire al unor elevi fără limită de vârstă, de la preșcolari la anii de pensie, ce parcurg drumul de la inițiere la cucerirea măiestriei.

Cei mai mici își modelează talentul embrionar iar cei mai vârstnici, convinși de resursele dăruite de Dumnezeu, care ne-a înzestrat pe toți cu un dar, neidentificat însă în anii tinereții, și a cărui nevalorificare este, după spusa înțeleptului istoric Nicolae Iorga, un furt din zestrea comunității, văduvite de un bun care i se cuvenea.

Lipsiți de constrângerile regulamentelor școlare, elevii școlii noastre își asumă rigorile domeniului ales (deoarece arta cere sacrificii), plătindu-și lecțiile, renunțând la timpul liber și la preocupările de tip loisir, pentru a urca treptele împlinirii artistice, cu speranța de a deveni o personalitate. Și cine cercetează listele absolvenților din decursul anilor descoperă numeroși absolvenți performanți, dintre care amintesc unul singur – Vespasian Lungu, înscris în denumirea școlii.

Prezența acestor nume de top din domeniul muzicii, dansului, picturii…, ca și participarea la viața culturală a urbei prin festivaluri și concursuri naționale au impus Școala de Arte ca un spațiu de înaltă cultură, care s-a bucurat și se bucură de atracția multor sute de cursanți în fiecare an, îndrumați de profesori-artiști recunoscuți în domeniile lor, în fruntea cărora s-a aflat timp de 15 ani profesorul George Romeo Bunea, veșnic perfecționist, dinamic manager, care a înscris instituția în rândul școlilor de elită la nivel național, mărturie fiind și cuvintele de rămas bun ale directorilor de școli de profil din revista „Casa Artelor”.

În condițiile în care Brăila nu are o revistă de cultură, prin bogăția articolelor despre diferitele arte și despre artiști cu o carieră națională și internațională porniți de la „Vespasian Lungu”, cât și prin formula grafică, revista „Casa Artelor” ne oferă un model demn de urmat.

Profesor publicist Ioan Munteanu