Școala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de REFERENT DE SPECIALITATE gr. IA (S), din cadrul Biroului Financiar-contabilitate şi administrativ.

Rezultate concurs:
Centralizator rezultate concurs (31.01.2022)
Rezultat final concurs (31.01.2022)
Rezultat proba interviu (27.01.2022)
Rezultate proba scrisă (20.01.2022)
Rezultate selecţie dosare de concurs (17.01.2022)

AMÂNARE ORGANIZARE CONCURS (03.01.2022)

Documentele necesare pentru înscriere se regăsesc mai jos:
Anunţ concurs (conţinut dosar, condiţii de participare, calendar)
Bibliografia şi tematica pentru concurs
Extras din fişa postului
Declaraţie privind prelucrarea datelor personale
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu”
Regulamentul de ordine interioară al Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu”

!!! În atenţia potenţialilor candidaţi !!!
Conform HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Anexa 3
Articolul 12:
(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum și a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Articolul 14:
(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei anexe au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID folosind secțiunea „Verificare reguli interne“ din aplicația mobilă „Check DCC“ pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

Concurs ocupare post REFERENT DE SPECIALITATE