Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila a publicat în data de 24.03.2022, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, anunţul publicitar cu numărul ADV1279983 privind achiziţia publică directă a Serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereală, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA «Vespasian Lungu» – str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila”.

Detalii se regăsesc aici.

Solicitări de clarificări şi răspunsurile aferente:
24.03.2022
Va rugam a ne comunica daca obiectivul este monument istoric, ori amplasat in zona protejata de monumente.
Totodata, daca este necesar de bransamente instalatii, mai ales instalatii gaze naturale.

Răspuns:
Buna ziua!
În urma solicitării de clarificări venită din partea dvs., vă comunicăm următoarele:
– Conform caietului de sarcini, pct. 1.8., “imobilul face parte din zona protejată denumită „Centrul istoric al municipiului Brăila”, nominalizată în lista I.N.M.I. 2004 la poziţia 44, cod BR-II-s-B-02062, motiv pentru care orice intervenţie asupra acesteia se va face cu avizarea şi supravegherea specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor.”
– Clădirea este branşată la toate utilităţile.

Anunţ publicitar privind achiziţia publică directă a Serviciilor de Proiectare Tehnică și Detalii de Execuție pentru sediul Şcolii