Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila a publicat în data de 09.05.2022, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, anunţul publicitar cu numărul ADV1290430 privind achiziţia publică directă a Serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereală, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA «Vespasian Lungu» – str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila”.

Detalii se regăsesc aici.

Anunţ publicitar privind achiziţia publică directă a Serviciilor de Proiectare Tehnică și Detalii de Execuție pentru sediul Şcolii