Școala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila organizează concurs pentru ocuparea prin promovare, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractual vacante, de conducere, de ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE SI ADMINISTRATIV (S) gr. II, pe perioada nedeterminată.
În temeiul prevederilor art. 13 din HG 1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila organizează Proba scrisă în data de 17.05.2023 pentru concursul de promovare pe funcţia vacantă, contractuală, de conducere, de  ŞEF BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV – COR 121124 (S) gr. II , pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, dupa următorul calendar:
– depunerea dosarelor: 07.04.2023-24.04.2023,  între orele 10.00-14.00;
– selecţia dosarelor 27.04.2023, ora 10.00;
– proba scrisă 17.05.2023, ora 10.00;
– interviul 23.05.2022 ora 10.00.
Probele se vor susţine la sediul Şcolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” din strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila la data şi ora mentionate în calendarul de desfăşurare
a concursului:
– pentru Proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte, iar pentru promovarea probei, candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 puncte;
– pentru Proba Interviului punctajul este de maximum 100 puncte, iar pentru promovarea probei, candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 puncte.
Anunţul concursului se găseşte la sediul instituţiei, pe toată perioada desfăşurării concursului.
Detalii suplimentare la sediul instituţiei sau la telefon 0239/612104.

Rezultate concurs:
Rezultat final (26.05.2023)
Rezultat proba interviului (24.05.2023)
Rezultat proba scrisă (18.05.2023)
Anunţ continuare procedură de ocupare (17.05.2023)
Rezultat selecţie dosare de concurs (27.04.2023)

Concurs ocupare post ŞEF DE BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV, gr. II