Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de “profesor” din cadrul Compartimentului de specialitate, pentru anul şcolar 2022-2023.
Posturile de “profesor” pot fi ocupate, conform art. 13, alin. 3 din OUG nr. 118/2006, numai de personal didactic care provine din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Rezultate concurs:

Centralizator rezultate concurs (18.10.2022)
Rezultate finale (18.10.2022)
Rezultate interviu (13.10.2022)
Rezultate proba scrisă (10.10.2022)
Rezultate selecţie dosare de concurs (04.10.2022)

Documentele necesare pentru înscriere se regăsesc mai jos:

Anunţ concurs
Cerere de înscriere
Declaraţie privind prelucrarea datelor personale
Tematica de concurs (biblografie generală)
Tematica de concurs (biblografie de specialitate)
Regulament de organizare şi funcţionare
Cod de etică
Regulament de ordine interioară
Planuri de învăţământ

Concurs ocupare posturi din cadrul Compartimentului de specialitate (sep.-oct. 2022), an şcolar 2022-2023