Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de “expert”, “instructor” şi “profesor” din cadrul Compartimentului de specialitate, pentru anul şcolar 2022-2023.
Posturile de “profesor” pot fi ocupate, conform art. 13, alin. 3 din OUG nr. 118/2006, numai de personal didactic care provine din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Rezultate concurs:
Rezultat selecţie dosare de concurs (07.07.2022) – perioadă determinată: secţia Muzică /// secţia Arte vizuale /// secţia Coregrafie
Rezultat selecţie dosare de concurs (13.07.2022) – perioadă nedeterminată: secţia Muzică /// secţia Arte vizuale /// secţia Coregrafie /// secţia Teatru

Documentele necesare pentru înscriere se regăsesc mai jos:

Perioadă nedeterminată
Anunţ concurs
Cerere de înscriere
Declaraţie privind prelucrarea datelor personale
Tematica de concurs
Perioadă determinată
Anunţ concurs
Cerere de înscriere
Declaraţie privind prelucrarea datelor personale
Tematica de concurs
Regulament de organizare şi funcţionare
Cod de etică
Regulament de ordine interioară
Planuri de învăţământ

Concurs ocupare posturi din cadrul Compartimentului de specialitate, an şcolar 2022-2023